OFTALMOLOGÍA

TONOREF III

,

Refractómetro / Queratómetro / Tonómetro / Paquímetro automático

NT-510

,

Tonómetro de no contacto

NT-530P

,

Tonómetro de no contacto con paquímetro

NT-530

,

Tonómetro de no contacto

CV-30000

Facoemulsificador

CV-9000

Facoemulsificador